งานซ่อมบำรุง เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น

27 พฤศจิกายน 2560
ทีมงานแสนพันวอชแอนด์เซอร์วิส เดินทางไปทำ การซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม  ให้กับลูกค้า ที่ จ.ขอนแก่น เคสนี้ ได้ทำการเปลี่ยนฐานเครื่องซักผ้ายี่ห้อ อิเล็กโทรลักส์ จะเห็นได้ว่าถึงจะเป็นเครื่องซักผ้าแบรนด์ดัง และ ถึงแม้จะไม่ได้ซื้อเครื่องจากเราก็ตาม เราก็สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้กับลูกค้าได้
ขอให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการของพวกเรา และ ช่วยสนับสนุนพวกเราต่อไปนานๆ นะครับ
งานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม