งานซ่อมเครื่องสลัดผ้า ที่ อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี

เครื่องสลัดผ้า ที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ย่อมเป็นธรรมดาที่จะผุกร่อนและได้รับการบำรุงรักษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องของลูกค้ารายนี้ คือ
เพลาหมุนมีการทำงานที่ผิดปกติ
สนิมกัดกร่อนตัวโลหะ
ทางทีมงาน แสนพันวอชแอนด์เซอร์วิส ได้ดำเนินการจัดซ่อมให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย