งานติดตั้งเครื่องคอนโทรลเลอร์ เครื่องอบผ้า อ.กระทุ่มแบน

     งานติดตั้งเครื่องคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องอบผ้า
ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการ แสนพันวอชแอนด์เซอร์วิส