วีดีโอสาธิตการทำงาน

วีดีโอสาธิต การทำงานของเครื่องซักผ้า
  • ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ในทุกขั้นตอน
  • สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้หลากหลาย
  • ติดตั้งระบบ อินเวอร์เตอร์ ที่ช่วยทำให้เครื่องเดินเรียบ ประหยัดพลังงาน
  • ทนทาน คุ้มค่า คุ้มราคา มาตรฐานใกล้เคียงกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ