เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 120 ปอนด์ คลองสาม ปทุมธานี

     เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติ ขนาด 120 ปอนด์ พร้อมส่งสำหรับลูกค้าใช้งานใน รีสอร์ท
งานดีมีคุณภาพต้องใช้บริการของ แสนพันวอชแอนด์เซอร์วิส