เงื่อนไขการให้บริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับงาน

     ทางเราจะมีการนัดลูกค้าเพื่อเซ็นต์สัญญา และ จะต้องทำการวางเงินมัดจำเป็นจำนวน 40% ของราคาที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนที่เหลืออีก 60%
เราจะดำเนินการเรียกเก็บเงิน ณ วันส่งมอบงาน
     ราคาที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าในใบเสนอราคา หมายถึง ราคานี้ได้รวมค่าติดตั้ง และ ค่าจัดส่งสินค้าให้เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามทางเราต้องขออนุญาติในการเรียกเก็บเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องส่งของให้กับลูกค้าที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตรขึ้นไป

เพื่อความสะดวกของลูกค้า ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี ดาม ผาสีดา
เลขที่บัญชี 1999-9999-99
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขา โลตัสนครปฐม

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี ดาม ผาสีดา
เลขที่บัญชี 9999-9999-99
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สาขา บิ๊กซีสามพราน